Sociaal jaarverslag 2019

Algemeen

Het jaar 2019 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) een goed jaar geweest. Het bestuur van de stichting vergaderde 4 keer, waarbij de reguliere onderwerpen en de voorbereiding van de Boerderijdag op zaterdag 12 september 2020 al aan de orde kwamen. (Zie inzake Boerderijdag ook onderstaande paragraaf situatie 2020).

De huurders

In 2019 was er een wijziging in het huurdersbestand van de stichting. Vanaf februari 2019 maakt Jet Schenk met haar stichting “A Smile From Kenya” gebruik van het Jeugdhonk in de Buitenschuur. De naam is omgedoopt tot Schilderschuur.

Daarnaast is de Achterzolder aan de tijdelijke verhuur onttrokken en is deze ook in gebruik genomen door Wasko.

Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de tweejaarlijkse Boerderijdag. Het Gebruikersplatform kwam drie keer bij elkaar.

De klusdagen

Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij steken vrijwilligers van de vereniging en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen. We hebben weer 2 productieve dagen gehad in 2019. Tijdens deze dagen is veel aandacht besteed aan terreinonderhoud.

Ook hebben we het aangename weer met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.

De boerderijdag

In 2019 hebben we geen Boerderijdag georganiseerd omdat dit evenement elke twee jaar plaatsvindt; in de even jaren op de tweede zaterdag van september. We combineren deze dag met de Open Monumentendag en bovendien valt dit tijdstip gelijk met de officiële opening in het jaar 2006.

Situatie verslagjaar 2020

Vanaf maart 2020 hebben we in Nederland te maken met de gevolgen van een corona-virus uitbraak. Deze zullen ook gevolgen hebben op de economie. Voor Stichting Boerderij Gijbeland is de financiële impact op dit moment niet duidelijk, maar is naar verwachting beperkt. Wel bestaat op dit moment onzekerheid over het door kunnen laten gaan van Boerderijdag 2020.

Daarnaast heeft onze voorzitter Leenard de Goffau te kennen gegeven dat hij deze functie wil beëindigen. In de vergadering van 27 januari 2020 is officieel een einde gekomen aan zijn voorzitterschap. Wij danken hem hartelijk voor zijn deskundige en constructieve bijdrage de afgelopen jaren. Later zal nog op informele wijze afscheid worden genomen.

Ten slotte

Op dit moment zijn nagenoeg alle activiteiten rondom de Boerderij stopgezet als gevolg van de corona-virus uitbraak. Wanneer deze weer kunnen en mogen worden opgestart, zullen de faciliteiten van Boerderij Gijbeland door de huurders opnieuw de gehele week gebruikt worden. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij Gijbeland hiermee een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.

Downloads