Sociaal jaarverslag 2018

Algemeen

Het jaar 2018 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) een goed jaar geweest. Het bestuur van de stichting vergaderde 4 keer, waarbij de reguliere onderwerpen en de voorbereiding van de Boerderijdag op zaterdag 8 september aan de orde kwamen.

De huurders

In 2018 was er geen wijziging in het huurdersbestand van de stichting. Met de gemeente Molenwaard sloten we een overeenkomst voor de huur van het Jeugdhonk tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 zal de gemeente geen gebruik meer maken van het Jeugdhonk in de Buitenschuur.

Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de tweejaarlijkse Boerderijdag. Het Gebruikersplatform kwam drie keer bij elkaar.

De klusdagen

Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij steken vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen. We hebben weer 2 productieve en gezellige dagen gehad in 2018.

Op zaterdag 24 maart  was de eerste klusdag van het jaar. Wat waren de resultaten:

Welke werkzaamheden stonden op de rol?

 1. Lekkage van het dak Jeugdhonk verhelpen.
 2. Het schoonmaken van de goten van de speelgoedberging.
 3. Verlichting bij de trap en ingang aan de zijkant aanbrengen.
 4. Schuurtje van Wasko zwart maken.
 5. Metselwerk bij monument schoonmaken.
 6. Het hele terrein schoonmaken en afvalvrij maken.

Op zaterdagmorgen 29 september was onze tweede klusdag. Ook toen waren er weer voldoende werkzaamheden om met elkaar aan te pakken: 

 1. Schoonmaken van de sloten en afvoeren van slootvuil.
 2. Terreinonderhoud.
 3. Nalopen van de dakgoten.
 4. Snoeien van de bomen bij het oorlogsmonument.
 5. Verven van het schuurtje van Wasko.
 6. Schoonmaken achtergevel van de boerderij.
 7. Achterzolder ragen en ramen schoonmaken.

Het aangename hebben we met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.

Boerderijdag

Op een stralende zaterdag 8 september 2018 hielden we onze tweejaarlijkse Boerderijdag. Er was weer een breed scala aan activiteiten. Voor het eerst deden we ervaring op met zogenaamde foodtrucks. Dankzij de medewerking van verscheidene mensen die geheel belangeloos oude (vracht-) auto’s beschikbaar stelden, konden we weer een mooie markt met streekproducten houden. Natuurlijk waren er daarnaast mooie activiteiten zoals de pap-eetwedstrijd. Deze dag trok ruim 500 gasten.

Ten slotte

De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij Gijbeland een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.

Downloads