Sociaal jaarverslag 2020

Algemeen

Het jaar 2020 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) ondanks de corona pandemie een goed jaar geweest. Het bestuur van de stichting vergaderde 4 keer fysiek of online, waarbij de reguliere onderwerpen aan de orde kwamen.

De huurders

In 2020 was er geen wijziging in het huurdersbestand van de stichting.

Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de tweejaarlijkse Boerderijdag. Het Gebruikersplatform kwam uitsluitend via een aangemaakte whatsapp-groep bij elkaar.

De klusdagen

Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij steken vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.


Door opgelegde coronamaatregelen heeft in 2020 echter één productieve klusdag doorgangkunnen vinden. We hebben hierop veel aandacht besteed aan terreinonderhoud. Het aangename hebben we met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.

Boerderijdag

In 2020 hebben we geen Boerderijdag georganiseerd, omdat dit evenement eveneens door de opgelegde coronamaatregelen niet door kon gaan.

Gebeurtenissen 2021

Op 23 maart 2021 is Kees Boender aangetreden als nieuwe voorzitter van de Stichting. Hij heeft hierbij de voorzittershamer van Leenard de Goffau overgenomen, die tot 27 januari 2020 deel uitmaakte van ons bestuur.

Ten slotte

De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij Gijbeland een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.

Downloads