Sociaal jaarverslag 2022

Algemeen

Het jaar 2022 was voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) ondanks de corona pandemie een goed jaar. Het bestuur van de stichting vergaderde 5 keer fysiek of online, waarbij de reguliere onderwerpen aan de orde kwamen.

De huurders

Zie voor ontwikkelingen in huurder / gebruikergroep het jaarverslag 2022.

De klusdagen

Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij steken vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.

Door opgelegde coronamaatregelen heeft in 2022 echter één productieve klusdag doorgangkunnen vinden. We hebben hierop veel aandacht besteed aan terreinonderhoud. Het aangename hebben we met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.

Ten slotte

De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij Gijbeland een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.

Downloads