Gebruikers van Boerderij Gijbeland

Meer informatie

Bedrijfruimten in de Boerderij

Boerderij Gijbeland biedt plaats aan diverse instellingen en bedrijven

Vaste gebruikers

Mogelijkheden

Op dit moment zijn alle ruimten door vaste huurders in gebruik.