Beleidsplan

De Stichting Boerderij Gijbeland werd op 2 juli 2004 opgericht. De aanleiding hiervoor was de verplaatsing van Boerderij Gijbeland. Het bestuur nam het initiatief om de historische boerderij die gevestigd was aan de Gijbelandsedijk 88 te Brandwijk te slopen, te verplaatsen naar Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf en ter plaatse op te bouwen en gebruiksklaar te maken voor de gebruikers en huurders.

In dit beleidsplan geven we aan wat de koers voor de komende jaren zal zijn en op welke manier de stichting haar doelstellingen gaat realiseren.

Daarnaast hebben wij met oog op de gewijzigde wetgeving rondom hoe om te gaan met persoonsgegevens, een privacy reglement opgesteld. Dit reglement is onderstaand opgenomen.

Jan Boele,
Secretaris

Downloads