ANBI

Sinds een aantal jaar is Stichting Boerderij Gijbeland een een culturele ANBI. Dit betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Boerderij Gijbeland onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan de stichting, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de Stichting Boerderij Gijbeland een culturele ANBI is, betekent dat dat u het bedrag van de schenking met 25% mag verhogen en dus 125% van het bedrag mag opvoeren als gift.

Notarieel periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits zij berusten op een notariële akte van schenking. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief.

Legaten aan een ANBI

U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de Stichting Boerderij Gijbeland toekennen. Dit dient altijd bij notariële akte geregeld te worden. De Stichting Boerderij Gijbeland is geen successierecht verschuldigd.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.

Gegevens Stichting Boerderij Gijbeland

Inschrijvingsnummer KVK: 24364335

RSIN – nummer: 8135.47.404

De jaarrekening over het afgelopen jaar is onderstaand in te zien. De jaarrekeningen van vorige jaren en de sociale jaarverslagen zijn opgenomen bij de jaarverslagen.

Downloads