Stichting Boerderij Gijbeland

Bij de oprichting van de stichting in 2004 had de stichting als belangrijk doel het slopen, verplaatsen, opbouwen en exploiteren van een boerderij en deze vervolgens te gebruiken voor doeleinden op met name sociaal en cultureel gebied in de Alblasserwaard en meer in het bijzonder in de gemeente Graafstroom.

Het tweede doel was het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De boerderij

Sinds 16 september 2006 functioneert Boerderij Gijbeland als een multifunctioneel centrum in Bleskensgraaf. Op deze datum opende toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart-Jan de Geus de boerderij.

Het is de doelstelling van het bestuur om de bedrijvigheid en de levendigheid in en om de boerderij gestalte te geven. Van oudsher was er veel te doen bij een boerderij. Jong en oud waren actief. Dit concept diende als uitgangspunt voor de huidige inrichting. De gebruikers en huurders zorgen ervoor dat er zeven dagen per week activiteiten zijn waar jong en oud uit de lokale samenleving bij betrokken zijn.