Bestuur

Voorzitter

Vacature

Secretaris

J. Boele
Neem contact op via de contactpagina.

Penningmeester

A.H.J. Verhoeff

Leden

J. Karelse
J. Bakker

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Boerderij Gijbeland werken geheel onbezoldigd. Alleen vindt op declaratiebasis vergoeding plaats van eventueel door hen gemaakte onkosten.